история структора задачи събития контакти bg eng
обща информация

текущи обществени
поръчки


архив

ТЕКУЩИ ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ


ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА №2 - 11.06.2018г.

Доставка на "Парашутна - материална част"

Номер 02
 Вид на процедурата чл. 20, ал. 1, т.4, буква „а”, във връзка с ал.6 от „Закон за обществените поръчки” – директно възлагане с писмен договор
 Срок за приемане на офертите 17:00 часа на 21.06.2018 г.
 Състояние на процедурата Активна
 Обявление в РОП
 Обявление в Официален вестник на ЕС
 не се изисква
 Лице за контакт

майор Наталия Симеонова, тел.: 032 607041, факс: 032 607162, 

                                                 e-mail: dop_sf@armf.bg

Обява.doc

Образци документи.doc

TC L 52.2698.17.pdf

TC L 52.2699.17.pdf

TC L 52.2700.17.pdf

TC L 52.2701.17.pdf

TC L 52.2702.17.pdf

TC L 52.2703.17.pdf

Доклад по чл.60 от ППЗОП.pdf


ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА №4 - 09.10.2018 г.
Изграждане на парна инсталация и подмяна на ВиК
във Войскови район 1536 на военно формирование 32990.
 Номер 04
 Вид на процедурата  чл. 20, ал. 3, т. 1 от „Закон за обществените поръчки” 
 Срок за приемане на офертите 17:00 часа на 29.10.2018 г.
 Състояние на процедурата Активна
 Обявление в РОП 9081659/09.10.2018 г.

9082351/25.10.2018 г.

 Обявление в Официален вестник на ЕС
 не се изисква
 Лице за контакт

полковник Йордан Йорданов, тел.: 032 607004, факс: 032 607162, 

                                                 e-mail: dop_sf@armf.bg
ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА №5 - 16.10.2018 г.
АВАРИЕНРЕМОНТ НА ПОКРИВ НА СГРАДА № 22/ХРАНИЛИЩЕ С ПАРАШУТНА МАТЕРИАЛНА ЧАСТ/ ВЪВ ВОЙСКОВИ РАЙОН 1536
Номер 
05
 Вид на процедурата  чл. 20, ал. 4, т. 1 от „Закон за обществените поръчки”
 Срок за приемане на офертите  17:00 часа на 26.10.2018 г.
 Състояние на процедурата  Активна
 Обявление в РОП  не се изисква
 Обявление в Официален вестник на ЕС
 не се изисква
 Лице за контакт  

полковник Йордан Йорданов, тел.: 032 607004, факс: 032 607162, 

                                                 e-mail: dop_sf@armf.bg